Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej

Adres

ul. Micha?a Oczapowskiego 14, 10-957 Olsztyn Kortowo
tel.: +48 89 523 34 40, 523 39 93
e-mail: medwet@uwm.edu.pl

www: http://www.uwm.edu.pl/wmw   

 

W?adze

Dziekan
Prof. dr hab. S?awomir ZDU?CZYK, prof. zw.
telefon: +48 89523 39 93,  523 34 40
e-mail: zdun@uwm.edu.pl

Prodziekani
ds. studiów
dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI, prof. UWM
tel. +48 89 523-34-40, 89 523-39-93
e-mail: jerzyj@uwm.edu.pl

ds. nauki
prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc
tel. +48 89 523-34-40, 89 523-39-93
e-mail:
jerzyk@uwm.edu.pl

ds. studiów doktoranckich
prof. dr hab. Joanna Steyn,
tel. +48 89 523-38-75
e-mail:
szteyn@uwm.edu.pl

 

Dziekanat

Dziekanat
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, 10-957 Olsztyn Kortowo
tel.: +48 89 523 34 40, 523 39 93
e-mail: medwet@uwm.edu.pl

Kierownik:
mgr in?. Barbara Choszcz
e-mail: choszcz@uwm.edu.pl

Godziny urz?dowania: pon. - pt. 07:00 - 15:00
Przyjmowanie studentów: pon. - pt. 08:00 - 12:00

 

Dziekanat Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. 112, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-39-93; tel./fax 523-34-40; e-mail: medwet@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-0100; kod finansowy: 0501

Kierownik mgr in?. Barbara Choszcz
tel. +48 89 523-39-93


Katedra Chorób Zaka?nych i Inwazyjnych
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 106, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-82 lub 523-35-62; e-mail: romko@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2100; kod finansowy: 0540

Kierownik prof. dr hab. Konstanty Romaniuk
tel. +48 89 523-35-62, 523-34-82


Zespó? Chorób Ptaków
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 48, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-38-11, 523-36-22; e-mail: koncicki@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2104; kod finansowy: 044

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.
tel. +48 89 523-38-11, 523-36-22


Zespó? Epizootiologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 8, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-74; tel./fax 523-35-75; fax 523-33-28; e-mail: szweda@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2102; kod finansowy: 0542

Kierownik prof. dr hab. Wojciech Szweda, prof. zw.
tel. +48 89 523-35-75, 523-35-74


Zespó? Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 141, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-17; e-mail: siwicki@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2101; kod finansowy: 0541

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Siwicki, prof. zw.
tel. +48 89 523-32-17


Zespó? Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 110, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-82 lub 523-35-62; e-mail: romko@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2103; kod finansowy: 0543

Kierownik prof. dr hab. Konstanty Romaniuk
tel. +48 89 523-35-62, 523-34-82


Katedra Morfologii Funkcjonalnej
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 117, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-33, tel./fax 523-49-86
kod ewidencji korespondencji: 05-1900; kod finansowy: 0520

Kierownik prof. dr hab. Ireneusz Miros?aw ?akomy
tel. +48 89 523-49-86, 523-37-33


Zespó? Anatomii Zwierz?t
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 117, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-33, tel./fax 523-49-86; e-mail: lakomy@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-1901; kod finansowy: 0521

Kierownik prof. dr hab. Ireneusz Miros?aw ?akomy
tel. +48 89 523-49-86, 523-37-33


Zespó? Fizjologii Klinicznej
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 015, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-44-60; tel./fax 523-39-82; e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-1903; kod finansowy: 0523

Kierownik prof. dr hab. Mariusz Majewski
tel. +48 89 523-44-60


Zespó? Histologii i Embriologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 131, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-39-49; fax 524-04-08; e-mail: przybyl@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-11902; kod finansowy: 0522

Kierownik prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, prof. zw.
tel. +48 89 523-39-49


Katedra Nauk Klinicznych
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. P-106, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-97, 523-36-29; fax 523-34-40; e-mail: jantom@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2300; kod finansowy: 0560

Kierownik prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.
tel. +48 89 523-38-96


Zespó? Chirurgii i Rentgenologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. CH-104, 10-719 Olsztyn
tel./fax 523-37-30; e-mail: chirwet@.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2301; kod finansowy: 0561

Kierownik prof. dr hab. Wojciech Brzeski
tel. +48 89 523-37-30


Zespó? Chorób Wewn?trznych
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. W-107, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-94; fax 523-36-74; e-mail: zkuleta@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-02303; kod finansowy: 0563

Kierownik prof. dr hab. Zygmunt Kuleta
tel. +48 89 523-36-74


Zespó? Diagnostyki Klinicznej
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. L-28, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-46; fax 523-37-41; e-mail: depta@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2304; kod finansowy: 0564

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Depta, prof. zw.
tel. +48 89 523-37-41


Zespó? Rozrodu Zwierz?t
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. P-106, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-97, 523-36-29; fax 523-34-40; e-mail: jantom@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2302; kod finansowy: 0562

Kierownik prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.
tel. +48 89 523-38-96


Poliklinika
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-43-34; fax 523-43-52
kod ewidencji korespondencji: 05-2305; kod finansowy: 0565

Kierownik dr hab. Andrzej Ra?, prof. UWM
tel. +48 89 523-43-34


Katedra Patologii i Farmakologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, bl. D, 10-719 Olsztyn
tel./fax 523-34-58; e-mail: tadrot@moskit.edu.uwm.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2000; kod finansowy: 0530
Kierownik prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz, prof. zw.
tel. +48 89 523-34-58


Zespó? Anatomii Patologicznej
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, bl. D, 10-719 Olsztyn
tel./fax 523-34-58; e-mail: tadrot@.edu.uwm.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2002; kod finansowy: 0532

Kierownik prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz, prof. zw.
tel. +48 89 523-34-58


Zespó? Farmakologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 10, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-58; fax 523-43-92; e-mail: jerzyj@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2004; kod finansowy: 0534

Kierownik dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM
tel. +48 89 523-37-58


Zespó? Patofizjologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 115, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-96; e-mail: jakar@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2001; kod finansowy: 0531

Kierownik prof. dr hab. Karol Jakubowski
tel. +48 89 523-34-79


Zespó? Toksykologii Weterynaryjnej i ?rodowiskowej
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. L-102, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-33-63; fax 523-34-40; e-mail: toxvet@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2003; kod finansowy: 0533

Kierownik prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski, prof. zw.
tel. +48 89 523-36-96, 523-33-63


Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. F-1, 10-719 Olsztyn
tel./fax 523-39-95; e-mail: jan.uradzinski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2200; kod finansowy: 0550

Kierownik prof. dr hab. Jan Uradzi?ski
tel. +48 89 523-39-95


Zespó? Higieny Produktów Zwierz?cych
ul. Micha?a Oczapowskiego 14, pok. F-1, 10-719 Olsztyn
tel./fax 523-39-95; e-mail: jan.uradzinski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2201; kod finansowy: 0551

Kierownik prof. dr hab. Jan Uradzi?ski
tel. +48 89 523-39-95


Zespó? Profilaktyki Weterynaryjnej i Higieny Pasz
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 28, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-73; fax 523-36-18; e-mail: higpasz@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2202; kod finansowy: 0552

Kierownik prof. dr hab. Maciej Gaj?cki, prof. zw.
tel. +48 89 523-32-64, 523-37-73


Zespó? Weterynarii S?dowej i Administracji Weterynaryjnej
ul. Micha?a Oczapowskiego 13, pok. 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-33-48; tel./fax 523-32-52; e-mail: krystyna.dublan@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 05-2203; kod finansowy: 0553

Kierownik prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw.
tel. +48 89 523-32-52, 523-33-49, 523-37-07


Biblioteka Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej
ul. Micha?a Oczapowskiego 15, pok. 103, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-48-93
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Kierownik mgr Stanis?awa ?akiewicz, kustosz
tel. +48 89 523-48-93

 

informacj? wytworzono:

Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Barbara Choszcz

data wytworzenia:

05.06.2007 r.

data zamieszczenia:

18-06-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1876 razy (w tym z UWM 84 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa